Reply To: Blessed by a Tibetan monk – Ed Chin, a “Christian”

Forums Main Blessed by a Tibetan monk – Ed Chin, a “Christian” Reply To: Blessed by a Tibetan monk – Ed Chin, a “Christian”

#6097
Lhamo

    Hi DI, 每個人都有唔同立場取向及社交關係,係公開論壇能否更包容?唔好作人身攻擊,最好以事論事。最緊要錢先生唔係反對香港議會!佢嘅信仰我覺得唔應該去批論,除非係邪教異端。藏人受更多迫害,當然唔好一錘定音,海內外藏人我好了解,事件佢哋唔係啱晒,但唔可以否定達賴對藏人貢獻,希望有機我可以向你解釋!

    English