Reply To: 史上最大嘅騙案 – 香港議會

Forums Main 史上最大嘅騙案 – 香港議會 Reply To: 史上最大嘅騙案 – 香港議會

#5372
Lhamo Wong

    其實大家可以以事論事,唔需要口出惡言,「我是黃的」你可以係度建議籌委係唔可以參選,或者佢哋參選要作出聲明,文明社會好重視個人操守特別係誠信,如果有人虛報資料參選,我諗識佢嘅香港人唔會俾佢得逞!希望大家作出有意義建設,唔係好似中共打手「口出狂言」!香港既勇武派針對嘅係港共及中共政權!佢哋係賤民自肥既政權!今日先睇到香港教育局可以係學生注冊完左就快放暑假前殺校,一係佢地自己搵學校一係政府隨機派位,仲有人叫家長唔係想讀邊間就邊間,呢啲政府冇人會尊重佢地!香港人是有道德的!我哋擁抱西方文明國家嘅普世價值!

    English