Reply To: 史上最大嘅騙案 – 香港議會

Forums Main 史上最大嘅騙案 – 香港議會 Reply To: 史上最大嘅騙案 – 香港議會

#5070
WK

    你是籌委嗎?
    你的答案實在是九唔搭八。

    我是在說,籌委一路不公開身份,到時籌委參選,誰人知?

    實在是一大漏洞!

    English