Reply To: 還我公投

Forums Main 還我公投 Reply To: 還我公投

#4934
John

  Hi 光復香港廣場SL,

  你好!

  公投當然好,可以試下水溫。

  但,你的問題一樣好多,你要逐一解答、澄清。

  1. 點解「公投」風險相對低好多?

  2. 點樣「慢慢吸引有志者出來投票及參選」?慢慢即係幾耐?你意思係唔止一次公投?

  3. 你提議嘅公投係投乜嘢?上面你話公投風險低,但又話公投想「香港獨立」。嘩,咁宏大嘅目標竟然係低風險?

  你的補充第4點,一嘢將所有「民主派」嘅人打沉晒、講到斗零都唔值,係咪要搞分化?又係「你不代表我,我不代表你」?我哋仲有本錢搞分化嗎?

  其實你指出咗一樣嘢,就係推廣方面出問題。例如第一次民調 (Polls No. 1&2),你知道有幾多人參與嗎?答案係 484!咁,你估「公投」會有幾多人參加呢?

  English