Reply To: 議會投票認證方法,有必要提供多個唔同選擇

Forums Main 議會投票認證方法,有必要提供多個唔同選擇 Reply To: 議會投票認證方法,有必要提供多個唔同選擇

#4788
John

    其實講來講去,籌委有無底線,約模統計一下願意參與 HKP 投票的大概人數呢?

    提議籌委先搞一次「網上點讚」開放式調查,無需記名、認證,又驚什麼重複人數…諸如此類。「網上點讚」只係試下水溫,起碼知道受歡迎程度去到幾高。因為到現時為止,HKP 都只係閉門造車,只聞樓梯响,而且俾好多人太高期望、太大幻想,以為一選到「香港議會」出來,就一天都光晒。

    English