Reply To: 香港議會架構和憲法

Forums Main 香港議會架構和憲法 Reply To: 香港議會架構和憲法

#4745
John

    想問,究竟呢幾多選民至夠認受性?

    袁爸佢哋有無數?假若只有不到10萬人參加,算唔算數?

    袁何談天都話有超過20萬人收看,知唔知道佢哋係咪一定參加?

    English