Reply To: 籲請籌委會成員立即公開身分公開活動

Forums Main 籲請籌委會成員立即公開身分公開活動 Reply To: 籲請籌委會成員立即公開身分公開活動

#4629
Peter

    其實除非其他籌委會成員係多人識嘅政治明星或者真正明星,公開咗都唔會造到啲咩勢。只要方向同方案合理同對香港好,邊個係籌委會成員其實又有咩關係呢?

    English