Reply To: 香港議會架構和憲法

Forums Main 香港議會架構和憲法 Reply To: 香港議會架構和憲法

#4416
Lhamo

    香港議會其中一樣功能係記錄而家港共政府惡行,將來係國際上究其責任,唔好以為助紂為虐好爽!另外我地需要聯盟國幫助,目光應該放遠D!

    筐架可以參考西藏流亡政府,佢哋係西方各國都有國會議員代表及辦事處,並由美國政府全額資助,中國敢制裁美國嗎?大家先Google 下或者同各國海外藏人議員交流下!

    加油!

    English