Reply To: 香港議會架構和憲法

Forums Main 香港議會架構和憲法 Reply To: 香港議會架構和憲法

#4402
Lhamo Wong

    有冇人覺得香港獨立後加入英聯邦(唔係中聯邦,如果鄰國有)係個好建議?好多前英國殖民地都係獨立後加入英聯邦,一個大家庭!我哋需要盟國!澳洲一直有人提倡行共和制,英女王過身後呢啲聲音反而少左!HKP可以作為去實踐呢件事嘅平台,可以有以前臨立會或流亡議會雛形。盟友可以推進香港獨立進度,購武建軍都易D!

    English