Sticky Notes
選擇顏色
0/300
?>

議會與美國獨立嘅關係

議會與美國獨立嘅關係

美國點解會係最強大嘅國家,有好多講法。當中邊個啱邊個唔啱,我哋好難講到。

但係美國立國之本,我哋就好肯定講到出嚟。

而香港人可以從中學習啲咩呢?就交俾大家思考。

美國建國史

回應香港議會是騙局指控

回應香港議會是騙局指控

一個騙局要成立,首先要有目的,然後要有手段。

請問所有指控我哋呃人嘅人,你哋可唔可以講得出我哋要呃你哋啲咩?

承上,如果你能夠指出我哋要呃你哋嘅嘢,你哋又講唔講到我哋點呃嗰樣嘢返嚟?

香港中文